RRSO

Czym jest RRSO

Nie ma co ukrywać, że przy okazji pożyczek/kredytów podaje się informacje na temat RRSO. Czy jednak wszyscy wiedzą, co należy rozumieć przez RRSO?

Czym jest RRSO?

Najkrócej mówiąc, RRSO to Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jeśli chodzi o szczegóły, mowa o całkowitym koszcie ponoszonym przez konsumenta. Koszt ten wyrażony jest poprzez wartość procentową całkowitej kwoty w stosunku rocznym.
Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania można potraktować jako wskaźnik służący do porównania ofert.

RRSO a RSO

Warto też podkreślić, że niejednokrotnie można usłyszeć też na temat RSO. RSO to roczna stopa oprocentowania i nie jest to tym samym, co rzeczywista roczna stopa oprocentowania (choć być może nie brakuje osób mających odmienne zdanie).
Co do szczegółów, warto odnieść się do różnicy w skrócie. Jak widać, brakuje litery R. Litera R oznaczała, że roczna stopa oprocentowania jest rzeczywista i to jest kluczowe w naszej sprawie. Wartość RRSO nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami produktu.
Mówiąc wprost — roczna stopa oprocentowania to nic innego jak po prostu wartość oprocentowania, czyli suma marży. W przypadku RSO nie uwzględnia się m.in. prowizji czy obsługi finansowania.
Dobrze jeszcze dodać, że różnica między RRSO a RSO może być po prostu ogromna i co za tym idzie, nieznajomość przepisów może skutkować bardzo poważnymi problemami (oczywiście kluczowe znaczenie ma kwota, która nas interesuje).

Secured By miniOrange