spłata pożyczki ratalnej
Pożyczka

Spłata pożyczki ratalnej a utrata pracy w wyniku pandemii COVID-19

Okres pandemii korona wirusa to trudny czas dla firm. Wiele z nich jest zmuszonych całkowicie zamknąć swoja działać, ponieważ nie są w stanie dział online. W konsekwencji tego wielu pracowników traci swoje miejsca pracy lub też ich pensja jest zredukowana do minimum. Utrata pracy w dobie pandemii jest szczególnie trudna. Problemem jest bowiem znalezienie nowego zatrudnienia. W takiej sytuacji kłopotem będzie spłata pożyczki ratalnej, jak sobie z tym poradzić? Sprawdź w poradniku!

Utrata pracy w wyniku pandemii a spłata pożyczki ratalnej

Pożyczkobiorcy, których bezpośrednio dotknęły ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, stoją przed poważnym problemem. Nagła utrata dochodów znacznie utrudnia regulowanie rat w terminie. Mimo trudnej sytuacji parabanki nadal wymagają spłaty pożyczki ratalnej zgodnie z umową, a długi nie są anulowane. Należy pamiętać, że brak lub opóźnienia w spłacie raty niosą za sobą szereg przykrych konsekwencji. Dokładnie opisuje je umowa, jaką zawarło się z firmą pożyczkową. Do tych najczęstszych i najbardziej dotkliwych zalicza się natomiast:

  • naliczanie odsetek za opóźnienie,
  • skierowanie sprawy zadłużenia do windykacji, a nawet na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
  • wpisanie długu do rejestru dłużników BIG,
  • obniżenie scoringu w Biurze Informacji Kredytowej (jeśli firma pozabankowa współpracuje z tą instytucją).

Sprawdź, dlaczego umowa pożyczki jest tak istotna.

Brak środków na spłatę pożyczki ratalnej – jak uniknąć problemów?

Tracąc źródło dochodów i nie mając środków na regulowanie rat pożyczki, przede wszystkim należy skontaktować się z parabankiem i powiadomić go o zaistniałej sytuacji. W żadnym razie nie można po prostu przestać płacić zobowiązań i unikać kontaktu z firmą pożyczkową. To nie pomoże rozwiązać problemu, a tylko przyczyni się do jeszcze większych problemów.

W tym szczególnie trudnym czasie wiele firm pożyczkowych chętnie pomaga swoim klientom i proponuje rozwiązania pomocowe. To, z których można skorzystać to m.in.:

  • odroczenie terminu spłaty raty lub zwrotu chwilówki,
  • zmiana harmonogramu spłat pożyczki np. poprzez zmniejszenie wysokości rat i przesunięcie terminów ich wymagalności,
  • zawieszenie spłaty pożyczki na określony czas lub karencja w spłacie kapitału.

To, jaka opcja zostanie zastosowana i na jakich zasadach zależy od ustaleń na linii pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Rozwiązanie wypracowuje się w czasie negocjacji. W dobie pandemii negocjacje te toczą się online lub telefonicznie.

Oświadczenie PZIP

Pandemia COVID-19 i wynikające z niej problemy ze spłatą pożyczek ratalnych skłoniła Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) do wydania oświadczenia. Dokument został opublikowany w marcu 2020 r. i dotyczy wprowadzenia działań pomocowych dla pożyczkobiorców, których pandemia dotknęła w sposób bezpośredni ekonomicznie lub zdrowotnie. Zgodnie z oświadczeniem rekomenduje się firmom pożyczkowym:

  • na uzasadniony i udokumentowany wniosek pożyczkobiorcy odroczenie terminu spłaty pożyczki – wniosek o przesunięcie spłaty musi mieć realne uzasadnienie; termin spłaty pożyczki ratalnej może być przesunięty w przypadku choroby, przebywania na kwarantannie, utraty pracy w wyniku pandemii; spłata pożyczki ratalnej powinna być przesunięte o okres uwzględniający indywidualną sytuację pożyczkobiorcy;
  • modyfikacja procedury upominawczej i windykacyjnej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób dotkniętych skutkami epidemii – PZIP rekomenduje, aby firmy pożyczkowe zrezygnowały z automatycznego uruchamiania windykacji względem dłużników i uwzględniły indywidualną sytuację pożyczkobiorcy; przed wdrożeniem windykacji firma pożyczkowa powinna skontaktować się z klientem i ustalić przyczynę opóźnienia w spłacie.

PZIP zaleca też, aby parabanki dostosowały swoją ofertę oraz sposób oceny zdolności kredytowej do zmieniających się warunków finansowych na rynku.

Secured By miniOrange